Παιδί και βιωματική μάθηση

Μετά την τάξη σειρά έχει η αυλή, η εξόρμηση και η εμπειρία. Στους εξωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεών μας η καταπράσινη αυλή, ο λαχανόκηπος και γενικότερα η φύση υποδέχονται τα παιδιά και τα βοηθούν να κατανοήσουν όλα τα νέα ερεθίσματα που λαμβάνουν μέσα στην τάξη. Οι μαθητές μέσω της επαφής τους με το χώμα και τη γη γνωρίζουν τη φύση, και παράλληλα μαθαίνουν να αγαπούν, να σέβονται και να προστατεύουν το περιβάλλον.

Φωτογραφίες

Παιδικοί Σταθμοί Πανόραμα Θεσσαλονίκη
Παιδικοί Σταθμοί Πανόραμα Θεσσαλονίκη
Παιδικοί Σταθμοί Πανόραμα Θεσσαλονίκη
Παιδικοί Σταθμοί Πανόραμα Θεσσαλονίκη
Παιδικοί Σταθμοί Πανόραμα Θεσσαλονίκη
Παιδικοί Σταθμοί Πανόραμα Θεσσαλονίκη
Παιδικοί Σταθμοί Πανόραμα Θεσσαλονίκη
Παιδικοί Σταθμοί Πανόραμα Θεσσαλονίκη
Παιδικοί Σταθμοί Πανόραμα Θεσσαλονίκη
Παιδικοί Σταθμοί Πανόραμα Θεσσαλονίκη